Koken voor jonge mantelzorgers

Een bijzonder etentje voor jonge mantelzorgers die in de watten worden gelegd. In oktober afgelopen jaar heeft de Stichting H@P (Help at people) met het verkregen sponsorgeld vanuit de benefietavond de groep mantelzorgers in de leeftijd van 12 tot 30 jaar verwend met een etentje.

Vanuit de LEVgroep – onderdeel Steunpunt Mantelzorg – zijn 17 jonge mantelzorgers in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar op uitnodiging van Club Cuisine la Sonnerie op donderdag 20 april komen dineren en genieten van een 3-gangen diner. De jongeren genoten zichtbaar en tijdens het eten werd ook veel gedeeld met elkaar. Herkenning werd er gevonden in elkaars verhalen. De dankbaarheid na afloop, een knuffel, de glimlachjes en de berichtjes die gestuurd worden waaruit blijkt dat ze zo ontzettend hebben genoten zijn goud waard.

Naast deze 17 jongeren waren vanuit LEVgroep Ellen van Gils (mantelzorgconsulent), Roos Pluijmers (jaarstagiaire) en Marieke Schoenmakers (Jongerenwerk) aanwezig.

Vanuit de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel was Christianne Drubbel afgevaardigde.