RESERVERING H@P DINER

TIP: Reserveer tijdig want wij verwachten dat, evenals vorige jaren, de interesse groot zal zijn.

Het bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor de benefietavond te zijn overgemaakt op naam van Stichting H@P, bankrekeningnummer IBAN NL04RABO0113538677 – Rabobank Son en Breugel onder vermelding van H@P diner 2021.

 

Bij een niet tijdige betaling komt de reservering te vervallen en kan er geen aanspraak op plaatsen worden gemaakt.

PARTNERS

Overzicht menu’s

 

 

 

 

 

 

 

Koken voor goede doelen

Elk jaar wordt er vanuit Stichting H@P door de leden van de kookclub een benefietavond georganiseerd. Met de opbrengst worden goede doelen gesponsord in Son & Breugel.